Jag är Legitimerad Psykolog & Psykoterapeut, Psykoterapihandledare, Ackrediterad IPT handledare samt Filosofie Doktor i psykologi

Jag har arbetat som psykolog i 22 år och tog min psykoterapeutexamen 2003. I mars 2012 disputerade jag i psykologi. I maj 2014 blev jag klar med min utbildning som handledare och lärare i psykoterapi. Jag har dessutom genomgått en längre utbildning i relationell korttidspsykoterapi och interpersonell psykoterapi (BRT & IPT).  

Jag har som psykolog och psykoterapeut arbetat med neuropsykiatri, arbetspsykologi, vuxenpsykiatri och de senaste åren framförallt med ungdomar och unga vuxna som lider av ätstörningar. Dessutom har jag forskat, undervisat och handlett, bland annat på Linköpings universitet.